Reaktor biologiczny

to cyrkulacyjna komora osadu czynnego

  1. Strefa beztlenowa
  2. Strefy tlenowe
  3. Strefy niedotlenione
  4. Osadnik wtórny
  5. Ciek biostabilizacji

 

Możliwość komentowania została wyłączona.