Oczyszczalnia 450

Gmina Świercze – przepustowość Qdśr = 450 m³/d, Qdmax =600 m³/d.

Widok budynku oczyszczalni wraz z terenem przyległym


Zasilanie oczyszczalni strumieniem ścieków dowożonych – przemysłowych.
Gromadzenie osadu nadmiernego do wywiezienia

 

Widok Bioreaktora w trakcie napowietrzania ścieków oczyszczanych

 

Widok Bioreaktora z fragmentem linii powietrznej

 

Schemat procesu na ekranie komputera sterującego oczyszczalnią.

 

Wylot ścieków do odbiornika – widoczne liczne pijawki świadczące o czystości biologicznej wody

 

Wnętrze oczyszczalni . Na szybie widoczna postać dorosła/imago ochotki

 

Świercze Video
https://youtu.be/n-J1NPqP_Xs

Rzut Parteru Oczyszczalni
Swiercze rzut parteru A

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.