Oczyszczalnia 800

Gmina Długosiodło– przepustowość Qdśr = 800 m³/d

Po naszej modernizacji  praktyczne zużycie energii elektrycznej na napowietrzanie wynosi:
poniżej 0.20 kWh / na metr sześcienny ścieków komunalnych (0.6 kg BZT5/m3),
poniżej 0.33 kWh / na 1 kg BZT5 ścieków przemysłowych.

Podczas dobowego badania oczyszczalnia oczyściła 300 m3 ścieków surowych, komunalnych i dowożonych o średnim BZT5 = 1299 g/m3 (co odpowiada ilości ok. 600 m3 komunalnych) ścieki zostały oczyszczone do  wartości BZT5 = 10 g/m3

Protokoły badań poniżej.

Ścieki surowe
Ścieki oczyszczoneże

Możliwość komentowania została wyłączona.