Przykładowe koszty

Inwestycja

Koszt realizacji oczyszczalni o przepustowości 800 [m³/d],
wyniosła ok. 6 mln. PLN netto.

Eksploatacja

Koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków, likwidującej 400 kg BZT5 dobowo
(400 m³/d) – wartości rzeczywiste za rok 2014

 

W technologii REWOŚ nie zachodzi potrzeba stosowania flokulantów i wapna o ile osady ściekowe nie są kierowane jako nawóz do dystrybucji i magazynowania, wynagrodzenie obsługi pozostaje w gestii Urzędu Gminy/Operatora.

Możliwość komentowania została wyłączona.